Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Statutární město Brno

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11236020706 | aktuálnost: 10. 8. 2016

Statutární město Brno - Magistrát města Brna
p ř i j m e
do pracovního poměru na dobu neurčitou zaměstnance/zaměstnankyni
koordinátora participace obyvatel
s místem výkonu práce: Odbor rozpočtu a financování
(inzerát č. 078/2016)
Charakteristika pozice:
Komplexní koordinace činností v oblasti participace obyvatel včetně koordinace realizace krátkodobých až střednědobých projektů nebo programů vyžadujících specializované postupy, na jejichž řešení se podílejí specializovaní odborníci.
Komplexní zajištění agendy participativního rozpočtování, zejména:
" stanovení termínů jednotlivých aktivit procesu participativního rozpočtování,
" zajištění kontaktních míst a dostupnosti návrhových formulářů,
" příjem a formální kontrola podaných návrhů,
" zajištění technické analýzy a vyjádření dotčených orgánů k realizaci jednotlivých návrhů,
" komunikace s navrhovateli a související asistence při případné úpravě projektů s cílem dosažení realizovatelnosti,
" organizace veřejných projednání,
" zajištění průběhu hlasování a zpracování výsledků,
" koordinace realizace projektů,
" sběr a zpracování podnětů od občanů z oblasti participace,
" spolupráce na dalších aktivitách v oblasti participace obyvatel.

Bližší informace o druhu práce podá:
Bc. Tomáš Koláčný, Radní města Brna pro oblast participace obyvatel, tel. č.: 736 661 244.
Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (platová třída 11 - platový tarif od 17.870, Kč + příplatky podle nařízení vlády).
Kvalifikační předpoklady a požadavky:
" vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
" orientace v právních předpisech vztahujících se k činnosti obcí,
" vynikající organizační a komunikační schopnosti,
" orientace v problematice participativního rozpočtování,
" vysoké pracovní nasazení, odpovědnost, spolehlivost, flexibilita, samostatnost,
" dobrá znalost práce na PC,
" dobrý písemný projev.
Dále výhodou:
" praxe ve veřejné správě,
" vzdělání v oblasti projektového řízení,
" zkušenosti z již realizovaných projektů participativního rozpočtování ve světě,
" znalost alespoň jednoho světového jazyka (angličtina, němčina, francouzština).
Termín nástupu: září 2016
Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem vždy předejte či zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem inzerátu do 22. 8. 2016 (včetně) na adresu:
Magistrát města Brna
Personální oddělení
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

" Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběr kdykoliv v jeho průběhu.

Oznámení vyvěšeno dne: 3. 8. 2016

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Bakalářské

Mzda: 17 870 Kč / měsíc

Region: Jihomoravský kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail