Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Město Nový Jičín

Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11526370709 | aktuálnost: 5. 10. 2016

z: 4.10.2016 Vyhlášeno výběrové řízení č. 10/2016 na obsazení pracovní pozice Pracovník v sociálních službách:

Druh práce a její charakteristika:
pečovatelská činnost a přímá obslužná péče spočívající v přímém styku se seniory - péče o jejich domácnost, pomoc při vytváření sociálních a společenských kontaktů, psychická a fyzická aktivizace klienta a podpora jeho soběstačnosti.
Místo výkonu práce: Nový Jičín
Doba výkonu práce: na dobu neurčitou
Platová třída: 4*)
Předpokládaný nástup: 1.11.2016, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení
Předpoklady a požadavky:
minimálně základní vzdělání nebo střední vzdělání, vyšší stupeň vzdělání výhodou (např. střední vzdělání s výučním listem, či maturitou apod.),
svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost,
dobré komunikační schopnosti, včetně komunikace se seniory, schopnost řešit problémy, empatie, samostatnost, zodpovědnost, odolnost vůči psychické zátěži, ochota dalšího vzdělávání,
řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič),
aktivní přístup k práci,
výhodou:
vzdělání v oborech zaměřených na pečovatelství, ošetřovatelství, zdravotní sestra, popř. těmto oborům příbuzným,
praxe ve výše požadovaných činnostech,
kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb.,
absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblasti vykonávaných činností a rozvoje osobnosti.
Nabízíme:
Nástupní plat 14 600 Kč měsíčně, 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování formou stravenek, příspěvek na dovolenou, penzijní a životní pojištění, nebo kulturní a sportovní aktivity, možnost pobytu na rekreační chatě v Beskydech, možnost dalšího vzdělávání a rozvoje.
Požadované doklady:
Písemná přihláška do výběrového řízení, která musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
o přesné označení výběrového řízení,
o jméno, příjmení a titul, místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu uchazeče,
o telefonní kontakt a e-mail na uchazeče,
o datum a podpis uchazeče.
Strukturovaný životopis uchazeče včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech.
Výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeče, ne starší než 3 měsíce.
Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Kopie případných osvědčení o absolvování dalšího vzdělání nebo kurzů.
Požadované doklady budou zaslány zpět po ukončení výběrového řízení.
Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru a budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit, případně pracovní místo neobsadit.
Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy "Výběrové řízení 10/16 - NEOTVÍRAT" je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 12.10.2016. Další informace podá osobně nebo telefonicky vedoucí ProSenior Nový Jičín Mgr. Alice Hynčicová, tel.: 556 423 865, mob.: 734 422 105, nebo personalistka úřadu Bc. Renáta Dvořáková, tel.: 556 768 303


Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Vyšší odborné

Mzda: 14 600 Kč / měsíc

Region: Moravskoslezský kraj

Obor: Služby, osobní služby, au-pair

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail