Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Katastrální úřad Plzeň - město

Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11360640777 | aktuálnost: 3. 9. 2016

místo výkonu práce:Katastrální úřad pro Plzeňský kraj,Zámecká č.p. 1551,347 01 Tachov

výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem, Katastrální pracoviště Tachov v oboru služby č. 70. Zeměměřictví a katastr nemovitostí.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 zákona do 12. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 23. září 2016, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Radobyčická 12, 301 00 Plzeň, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu ku.proplzenkraj@cuzk.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID: 8rtadm4.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem, KP-TC".

Informace:
Mgr. Jan Šlouf, ved. personálního odd., KÚ pro Plzeňský kraj, jan.slouf@cuzk.cz, tel: 377162220,
Ing. Halka Lidická, ředitelka KP Tachov, halka.lidicka@cuzk.cz, tel. 374616683

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Vysokoškolské

Mzda: 24 000 Kč / měsíc

Region: Plzeňský kraj

Obor: Justice, právo, legislativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail