Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Statutární město Olomouc

Odborní pracovníci organizace a řízení

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11174450732 | aktuálnost: 28. 7. 2016

Druh práce: koordinace a příprava vyhlášení výzev k předložení projektů a provádění aktivit v rámci projektů týkajících se výběru, administrace a hodnocení projektů, sledování dodržování rovných příležitostí, horizontálních témat apod. v rámci oddělení zprostředkující subjekt ITI
Pracovní poměr: na dobu neurčitou. Termín nástupu: dle dohody.

Požadavky a předpoklady:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
- minimálně 4 roky praxe v oblasti přípravy, realizace a administrace programů, strategií a projektů výhodou
- znalost Evropských strukturálních a investičních fondů a programů EU
- znalost procesu programování, projektového cyklu, rozpočtování a financování programů a projektů spolufinancovaných z fondů EU
- znalost realizace a administrace programů, strategií a projektů
- organizační schopnosti, spolehlivost; vysoké pracovní nasazení, schopnost samostatné práce
- dobrá znalost anglického jazyka, řidičský průkaz sk. B, komunikační dovednosti, uživatelská znalost práce na PC (MS Office), schopnost jednat s lidmi, smysl pro týmovou práci, zodpovědný přístup k řešení problémů, ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům, možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje

Náležitosti přihlášky jsou:
- jméno, příjmení a titul uchazeče/uchazečky, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče/uchazečky

K přihlášce je nutno přiložit:
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností;
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- písemné čestné prohlášení o státním občanství, plné svéprávnosti a zdravotní způsobilosti k výkonu pracovní pozice

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 11. srpna 2016 na adresu: Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, Olomouc 779 11; telefon: 585 513 204/298/295/294.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.

Zasláním životopisu uchazeč/uchazečka sděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely příslušného výběrového řízení.
Uchazeč/uchazečka zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, zaznamenaly střet zájmů.

Výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na internetové adrese: http//edeska.olomouc.eu (kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance statutárního města Olomouce; Vyhledat) nebo na oddělení personálním a právním.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Vysokoškolské

Mzda: 19 360 - 29 100 Kč / měsíc

Region: Olomoucký kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail