Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Město Koryčany

Řídící pracovníci v oblasti předškolní výchovy (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11786900778 | aktuálnost: 30. 11. 2016

pracoviště Koryčany
- Požadavky: předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy podle zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, znalost školské problematiky a předpisů, organizační a řídící schopnosti

- K písemné přihlášce přiložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů: doklady o odpovídající odborné kvalifikaci (vysvědčení o maturitní zkoušce nebo diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu), doklad o průběhu zaměstnání, z kterého vyplývá délka pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.), strukturovaný profesní životopis, písemnou koncepci rozvoje příspěvkové organizace (v rozsahu max. 3 strany formátu A4), originál, popřípadě úředně ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), originál, popřípadě úředně ověřenou kopii lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců)

- Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 3. 2017, 11. platová třída, rozpětí 22 140,-Kč - 26 740,-Kč, dle započitatelné praxe
- Písemnou přihlášku s výše uvedenými dokumenty doručte do 6. 1. 2017 na podatelnu MěÚ Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany.
Obálku označte slovy: KONKURZ ŠKOLSTVÍ - NEOTVÍRAT!

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Mzda: 22 140 - 26 740 Kč / měsíc

Region: Zlínský kraj

Obor: Management

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail