Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Olomoucký kraj

Ostatní řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11143060756 | aktuálnost: 27. 7. 2016

Charakteristika vykonávané práce: zpracovávání Personální strategie v návaznosti na strategické záměry kraje v kontextu řízení lidských zdrojů, komplexní zabezpečování personální a platové agendy zaměstnanců a členů zastupitelstva, příprava návrhu rozpočtu finančních prostředků na platy, cestovné a vzdělávání zaměstnanců a členů zastupitelstva, organizování a metodické usměrňování výběru nových zaměstnanců úřadu, zpracovávání návrhu koncepce vzdělávání zaměstnanců, organizační zabezpečení tvorby a plnění plánů vzdělávání úředníků, organizační zabezpečení vyúčtování cestovních náhrad tuzemských a zahraničních pracovních cest pro zaměstnance, členy zastupitelstva, zpracovávání návrhů vnitřních norem souvisejících s personální agendou, spolupráce na projektech v oblasti řízení lidských zdrojů, poskytování metodické pomoci obecním úřadům a příspěvkovým organizacím Olomouckého kraje v personální a platové oblasti
Místo výkonu práce: Krajský úřad Olomouckého kraje. Termín nástupu: dle dohody, co nejdříve. Pracovní poměr na dobu neurčitou.
Požadavky:
- dosažené vzdělání: VŠ, obor právo výhodou
- znalosti oboru: zákoník práce, zákon o úřednících ÚSC, NV o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, NV o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, zákon o krajích, zákon o obcích
- zkušenost v řízení kolektivu výhodou
- praxe ve veřejné správě výhodou
- praxe v oboru v posledních 5 letech výhodou
- jazykové znalosti: cizí jazyk (angličtina, francouzština, němčina) výhodou
- další požadované dovednosti: uživatelská znalost PC (MS Office 2010), ŘP sk. B, samostatnost, komunikativnost, smysl pro týmovou práci, schopnost analyticky a koncepčně myslet

Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní spojení (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.
V přihlášce je nutné uvést, že uchazeč splňuje požadavky uvedené v podmínkách výběrového řízení na dané místo v členění dle tabulky (např. praxe ve státní správě nebo samosprávě od … do … u organizace .. název, popř. reference sdělí .. jméno, příjmení, kontakt).
K přihlášce připojte:
- Životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, je nutné doložit bezúhonnost čestným prohlášením
- Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- Osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- Čestné prohlášení dle ustanovení § 2 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kancelář ředitele, Oddělení řízení lidských zdrojů, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. Nebo předejte v podatelně úřadu, nejpozději do 5. 8. 2016 do 12:00 hodin. Kontaktní pracovník - vedoucí odboru: Ing. Svatava Špalková, tel. 585 508 802, email: s.spalkova@kr-olomoucky.cz.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.
Formulář přihlášky do výběrového řízení naleznete na www.kr-olomoucky.cz- volná pracovní místa na

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Vysokoškolské

Mzda: 19 360 - 29 100 Kč / měsíc

Region: Olomoucký kraj

Obor: Management

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail