Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Český telekomunikační úřad

Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11509690783 | aktuálnost: 1. 10. 2016

Místo výkonu práce: Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem.
ředseda Rady Českého telekomunikačního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: odborného referenta v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů III - doba určitá (SM 500) v oboru služby: 45. Elektronické komunikace a poštovní služby s místem výkonu služby: Ústí nad Labem.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou za mateřskou a rodičovskou dovolenou. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy.
Předpokládaný nástup do služby 1. 1. 2017.
Hlavní popis činnosti: Vedení správních řízení ve věci sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění za poskytnutou službu elektronických komunikací. Rozborová a vyhodnocovací činnost. Odborné poradenství v oblasti elektronických komunikací. Zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty.
Žadatel musí splňovat základní předpoklady pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo odborného referenta v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů III podle § 25 zákona, tj.: je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona], dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona], je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona], je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona], dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona] ), má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona] ).
Kontakt: https://www.ctu.cz/vyberove-rizeni-na-sluzebni-misto-odborneho-referenta-v-odboru-pro-severoceskou-oblast-v-oddeleni-3

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Mzda: 15 170 - 22 810 Kč / měsíc

Region: Ústecký kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail