Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Vedoucí ostatních úředníků

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11172020785 | aktuálnost: 28. 7. 2016

Pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned, příp. dle dohody.
Platová třída 12. Vzhledem k pracovní náplni i očekávaným pracovním výsledkům nabízíme plat (včetně jeho pohyblivých složek na základě dosahovaných výsledků) ve výši odpovídající náročnosti vykonávané funkce.
Vedoucím úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR (příp. i cizím stát. občanem a má v ČR trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k práv. úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem.
Místem výkonu práce jsou budovy Magistrátu města Liberec a území správního obvodu města Liberce.
Požadavky: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu; přehled v oblasti získávání dotací i v oblasti přípravy a realizace strategických či rozvojových projektů, zkušenost s podáváním dotačních žádostí, základní znalost prostředí evropských fondů; aktivní a podnikatelský přístup k řešení problémů, samostatnost, kreativita, dobré komunikační schopnosti, systematičnost, samostatnost. Uvítáme: zahraniční jazyk (angličtina, němčina nebo polština) - není podmínkou.
K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o jeho dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností;
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Uchazeč připojí též krátký motivační dopis, ve kterém popíše svůj osobní zájem, proč o tuto pozici usiluje a proč je pro tuto funkci, podle svého názoru, vhodným uchazečem. Dále předloží v samostatné příloze (cca 1 strana A4) svoji stručnou představu o další strategii rozvoje města Liberce, včetně návrhu aktivit a cest k jejímu uvedení do praxe.
Přihlášku i osobní dotazník lze stáhnout na webových stránkách města na adrese http://www.liberec.cz/okt/
Uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů do výběrového řízení je dne 30. srpna 2016.
Bližší informace k uvedenému výběrovému řízení jsou k dispozici na úřední desce Magistrátu města Liberec na http://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/uredni-deska/volna-pracovni-mista/

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Bakalářské

Mzda: 19 360 - 29 100 Kč / měsíc

Region: Liberecký kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail