Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Město Jičín

Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11113510773 | aktuálnost: 15. 7. 2016

REFERENT/-KA ODOBRU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE MĚSTA
Nabízíme :
- pracovní poměr na dobu určitou (po dobu uvolnění zaměstnance k výkonu veřejné funkce s předpokládaným datem nástupu od 1.8.2016 nebo dle dohody)
- platové zařazení podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (9.-10. platová třída)
- místo výkonu práce - správní obvod města Jičína, města s rozšířenou působností
- dobré pracovní podmínky.

Předpoklady a požadavky pro výkon práce :
a) uchazeč je státním občanem ČR nebo je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhl věku 18 let, je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, ovládá jednací jazyk,

b) kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost podle § 24 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu:
"Kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti splňuje úředník nebo fyzická osoba, která má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe podle tohoto zákona; ustanovení tohoto zákona o vydávání osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání se nepoužije.
Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje dále fyzická osoba, která má
- vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě (dále jen "odpovídající praxe"), nebo
- vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe."
Při nesplnění všech výše uvedených kvalifikačních požadavků je možné do doby získání zvláštní odborné způsobilosti pro územní plánování podle zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, a do doby získání odpovídající praxe vykonávat územně plánovací činnost s odborným vedením kvalifikovaného úředníka. Pro tento případ požadujeme vysokoškolské vzdělání technického směru.

c) znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,

d) dobré komunikační schopnosti, znalost práce na PC, řidičský průkaz sk.B

e) osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, praxe ve státní správě nebo samosprávě a znalost cizího jazyka vítána.

Přihlášky musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 6 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb.
K přihlášce se připojí životopis uchazeče, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. další doklady prokazující odbornost uchazeče. Uvítáme telefonický a elektronický kontakt na uchazeče.

Přihlášky v písemné podobě se všemi požadovanými doklady musí být doručeny na adresu Městský úřad v Jičíně, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín, k rukám vedoucího úřadu Ing. Petera Bareše, nebo odevzdány na podatelně MěÚ Jičín NEJPOZDĚJI do 29. července 2016.

Případné bližší informace Vám budou podány na výše uvedené adrese nebo u vedoucího odboru územního plánování a rozvoje mě

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Vysokoškolské

Mzda: 15 000 - 18 000 Kč / měsíc

Region: Královéhradecký kraj

Obor: Stavebnictví, projekce, architektura

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail