Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Vedoucí provozu v ostatních zařízeních

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11165330792 | aktuálnost: 27. 7. 2016

Předpoklady pro výkon funkce: státní občanství České republiky (případně i cizí státní občanství s trvalým pobytem v České republice), dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka.
Další požadavky
minimálně střední odborné vzdělání nebo středoškolské vzdělání (technického směru výhodou);
komunikativnost, pečlivost a zodpovědný přístup k práci;
řidičský průkaz skupiny C výhodou
Platové zařazení: 9. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce.
Místo výkonu práce: Technické středisko Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou a území města Liberec
Nástup do pracovního poměru: dle dohody (předpoklad 15.9.2016)
Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce
Pracovní úvazek: plný pracovní úvazek
Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (jde-li o cizího státního příslušníka číslo dokladu o povolení k pobytu), telefonní spojení, e-mail, datum a podpis uchazeče
Další doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce
- životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, po celou dobu jeho trvání
Popis pracovní činnosti: zaměstnanec bude zejména zodpovědný za organizaci a rozdělování práce zaměstnancům technického střediska, za opravu a údržbu techniky, za udržování veřejného prostranství, provádění zimní údržby a další související práce.
Lhůta pro podání přihlášek uchazečů do: 26. srpna 2016
Způsob podání přihlášky:
- osobně na sekretariátu Úřadu městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou
- poštou na adresu Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30
- datovou schránkou - p7vb6nr, v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb.
Kontaktní spojení pro případné dotazy:
- Ing. Martin Čech, tel. 482 428 825, e-mail: cech.martin@vratisavice.cz
- Jarmila Jedličková, tel.: 482 428 810, e-mail: jedlickova.jarmila@vratislavice.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Mzda: 25 000 - 30 000 Kč / měsíc

Region: Liberecký kraj

Obor: Služby, osobní služby, au-pair

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail