Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Statutární město Opava

Architekti, specialisté v oblasti územního plánování, návrháři a příbuzní pracovníci

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 10914320788 | aktuálnost: 19. 7. 2016

Předpoklady pro výkon funkce: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění:
VŠ vzdělání obor architektura - autorizace ČKA v oboru architektura, urbanismus nebo územní plánování nebo všeobecná výhodou, minimálně 5 let praxe v oboru, praxe ve vedoucí pozici výhodou, znalost stavebního práva a prováděcích předpisů, zkouška zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování výhodou, schopnost odborné i právní argumentace, velmi dobré vyjadřovací schopnosti i pro komunikaci s médii, respekt k právu a soukromým i veřejným zájmům, praxe v samosprávě nebo státní správě výhodou, velmi dobré řídící, komunikační a organizační schopnosti, samostatnost v rozhodování, zodpovědnost, schopnost věcné diskuze, vyjednávání, systematického řešení problémů, odolnost vůči stresu, velmi dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet, Outlook), znalost anglického nebo německého jazyka vítána, ŘP sk. "B".
Platové zařazení: platová třída 12, stupeň dle prokázané praxe (v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb. - 19 360 - 29 100 Kč + příplatek zadení), možnost přiznání osobního příplatku, stravenky, HPP, pružná pracovní doba, místo výkonu práce: město Opava, předpokládaný nástup: dle dohody, popř. 1.10.2016.
Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat: přesné označení výběrového řízení o jméno, příjmení, titul uchazeče o datum a místo narození o státní příslušnost uchazeče o místo trvalého pobytu uchazeče o číslo občanského průkazu o kontaktní telefonní číslo o kontaktní e-mail o datum a podpis uchazeče. Požadované doklady: profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava, portfolio vybraných prací, které prokáží praxi v oboru, originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom i vysvědčení o státní zkoušce), osvědčení vydané MV podle § 4, odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. (nevyžaduje se od občanů narozených po 1.12.1971), čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (nevyžaduje se od občanů narozených po 1.12.1971), motivační dopis vize rozvoje města, popř. oblasti, jimiž se chce uchazeč prioritně ve městě zabývat, příp. je změnit (dokument bude mít rozsah max. 5 normostran). Písemnou přihlášku s výše uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, personální a mzdové oddělení. Na obálku uveďte: "Neotvírat, výběrové řízení". Termín ukončení příjmu přihlášek: 16. 9. 2016. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů. Poznámka: pracoviště Magistrátu města Opavy jsou v režimu nekuřáckých pracovišť. Popis okruhu činností - náplň práce na web. stránkách MMO. Nahlášeno: 6.6.2016.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Vysokoškolské

Mzda: 19 360 - 29 100 Kč / měsíc

Region: Moravskoslezský kraj

Obor: Stavebnictví, projekce, architektura

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail