Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Město Město Touškov

Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11325580709 | aktuálnost: 27. 8. 2016

Místo výkonu práce: správní obvod města Město Touškov

Požadavky na uchazeče:
- střední vzdělání s maturitní zkouškouv oboru stavebnictví
- řidičský průkaz sk. B
- aktivní znalost práce s PC (Word, Excel, Internet)
- komunikační schopnost, schopnost řešit konfliktní situace, vstřícné vystupování, přesnost, spolehlivost, psychická odolnost, samostatnost, iniciativa, předpoklady pro týmovou práci, ochota a schopnost dalšího studia, diskrétnost

Výhodou uchazečů je:
- praxe ve veřejné správě na úseku stavebního řízení
- znalost právních předpisů a problematiky v oblasti stavebního zákona (stavební zákon, popř. správní řád)

Další požadované předpoklady:
1. státní občan ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt
2. věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka a splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem
3. Bezúhonnost - za bezúhonnost se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena
a) pro trestní čin spáchaný úmyslně, nebo
b) pro trestní čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena.

Přihláška uchazeče musí obsahovat:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu, telefonní spojení, e-mailová adresa
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče

Přílohy k přihlášce:
- životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- telefonní kontakt
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- žadatel/ka v přihlášce uvede svoji možnost nástupu do zaměstnání

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:
- poštou na adresu: Městský úřad Město Touškov, podatelna, Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov, podací razítko nejpozději s datem 14.9.2016, s označením obálky "NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - STAVEBNÍ ÚŘAD" nebo
- odevzdat osobně na Městský úřad Město Touškov, podatelna, Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov, podací razítko nejpozději s datem 14.9.2016 do 16:00 hodin, s označením obálky "NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - STAVEBNÍ ÚŘAD"

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Mzda: 15 000 Kč / měsíc

Region: Plzeňský kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail