Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

MĚSTO ADAMOV

Strážníci

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11426380781 | aktuálnost: 15. 9. 2016

Město Adamov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice
Strážník městské policie
Místo výkonu práce:
Město Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov, budova U Kostela 1, Adamov - městská policie
Popis práce:
Výkon funkce strážníka městské policie v souladu se zákonem č. 533/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
Předpoklady pro vznik pracovního poměru dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů:
- státní občanství ČR
- osoba starší 21 let
- bezúhonnost a spolehlivost dle ustanovení § 4a) a § 4b) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
- zdravotní způsobilost dle ustanovení § 4c) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
- dosažené vzdělání: středoškolské s maturitní zkouškou
Další požadavky:
- dovednost práce na PC (WORD, EXCEL, INTERNET),
- komunikační schopnosti a umění jednat s lidmi
- řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič
- schopnost dále se vzdělávat dle požadavků zaměstnavatele
Vítány jsou:
- platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka
- zkušenosti v oboru
- zbrojní průkaz skupiny D
Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení, titul zájemce
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu
- telefonní či e-mailové spojení, datum a podpis
K přihlášce nutno připojit následující povinné přílohy:
- strukturovaný životopis se zaměřením na údaje o dosavadních zaměstnáních
- originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
- čestné prohlášení dle § 4a) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
- čestné prohlášení dle § 4b) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
- prohlášení o zdravotní způsobilosti dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka
Platové podmínky:
se řídí zákoníkem práce, v platném znění a nařízením vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 5, po získání osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů platová třída 8.
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Druh pracovního poměru: pracovní poměr na dobu neurčitou
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami v zalepené obálce na adresu:
Město Adamov,
Pod Horkou 101/2
679 04 Adamov
nebo předejte na podatelně Městského úřadu v Adamově nejpozději v termínu do 7.10.2016 do 13:00 hod.
Obálku označte heslem "Výběrové řízení - strážník MP ".
Bližší informace lze získat u tajemnice na tel. č. 516 499 623 nebo e-mail : tajemnik@adamov.cz, případně u místostarosty na tel. 775 170 869.
Žádosti, které nebudou podány výše uvedeným způsobem a nebudou obsahovat požadované náležitosti, nebudou zařazeny do výběrového řízení!
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nové výběrové řízení.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Střední odborné (vyučen)

Mzda: 10 950 Kč / měsíc

Region: Jihomoravský kraj

Obor: Bezpečnost, ostraha

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail