Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Statutární město Olomouc

Ostatní řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11166890746 | aktuálnost: 27. 7. 2016

Druh práce: finanční řízení Integrované územní investice (ITI), zpracování podkladů pro plánování finančních alokací pro jednotlivé výzvy ITI, vyhodnocování čerpání prostředků z operačního programu, finanční řízení přípravy a realizace neinvestičních projektů města uplatňovaných převážně do strukturálních fondů EU a programů EU, tvorba rozpočtů a finančních plánů projektů, řízení cash-flow projektů, posuzování a analýza možností využívání prostředků ze strukturálních fondů a z programů Evropské unie, souhrnné práce při zajišťování koncepčních a rozvojových úseků statutárního města Olomouce, zařazených v odboru evropských projektů.
Místo výkonu práce: Magistrát města Olomouce. Pracovní poměr: na dobu neurčitou.

Požadavky a předpoklady:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
- praxe v oblasti přípravy, realizace a administrace programů, strategií a projektů výhodou
- praxe ve veřejné správě výhodou
- znalosti oboru výhodou: obecná znalost Evropských strukturálních a investičních fondů a programů EU, proces programování, projektový cyklus, rozpočtování a financování programů a projektů spolufinancovaných z fondů EU, příprava, realizace a administrace programů, strategií a projektů
- znalosti a dovednosti: uživatelská znalost práce na PC (MS Office), aktivní znalost anglického jazyka výhodou, řidičský průkaz sk. B, komunikativní dovednosti, vysoké pracovní nasazení, schopnost samostatné práce, organizační schopnosti, spolehlivost, schopnost jednat s lidmi, smysl pro týmovou práci, zodpovědný přístup k řešení problémů, ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům

Náležitosti přihlášky jsou:
- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno přiložit:
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností;
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 10. srpna 2016 na adresu: Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, Olomouc 779 11; telefon: 585 513 204/298/295/294. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.

Výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na internetové adrese: http//edeska.olomouc.eu (kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance statutárního města Olomouce; Vyhledat) nebo na oddělení personálním a právním.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Bakalářské

Mzda: 19 360 - 29 200 Kč / měsíc

Region: Olomoucký kraj

Obor: Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail