Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

MĚSTO ČESKÝ DUB

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11524420718 | aktuálnost: 5. 10. 2016

Místo výkonu práce: Městský úřad Český Dub
Platové zařazení: 8. platová třída, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců + osobní příplatek
Charakteristika vykonávané činnosti:
- výkon agendy stavebního úřadu
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v ČR trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., v platném znění, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání českého jazyka
Kvalifikační předpoklady:
- min. střední vzdělání s maturitní zkouškou - obor stavební
Požadavky:
- výborná znalost práce s výpočetní technikou (Office, Windows, Excel, internet)
- komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), přesnost, spolehlivost
- řidičský průkaz sk. B
Náležitosti písemné přihlášky (formulář na webu):
- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, místo trvalého pobytu
- státní příslušnost uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- označení pracovní pozice a podpis uchazeče
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
- strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, včetně zkoušek odborné způsobilosti
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená fotokopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
Pracovní poměr: doba určitá, po dobu návratu zaměstnance z mateřské a rodičovské dovolené
Předpokládaný termín nástupu: 1. 11. 2016 nebo dohodou
Lhůta pro podání přihlášky: do 17. 10. 2016
Způsob podání přihlášky - písemně na adresu:
Městský úřad Český Dub, k rukám tajemníka, nám. B. Smetany 1/I, 463 43 Český Dub
Obálku označte textem: Výběrové řízení - Referent - odbor stavební a životního prostředí
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Mzda: 14 540 - 21 920 Kč / měsíc

Region: Liberecký kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail