Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Tištěná inzerce (MF DNES)

řeitel/ka

Převzato z deníku MF DNES - referenční číslo: 2A9F32AB | aktuálnost: 14. 1. 2017

ředitel/ka

Požadujeme:

svéprávnost, bezúhonnost podle § 17 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v některém z oborů výzkumné činnosti pracoviště, vědecká činnost v některém z hlavních oborů výzkumné činnosti pracoviště, organizační schopnosti a manažerské zkušenosti, aktivní znalost anglického jazyka, další jazykové znalosti výhodou, morální bezúhonnost, splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (nevztahuje se na uchazeče, který není státním občanem České republiky). Ředitel/ka pracoviště nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.). Předpokládané funkční období: 15. 6. 2017 – 14. 6. 2022. Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně v českém nebo v anglickém jazyce. K přihlášce přiložte: strukturovaný životopis, doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a dosažené vědecké kvalifikaci, přehled dosavadní praxe, seznam hlavních vědeckých prací a publikací, koncepci řízení pracoviště a směřování jeho činnosti, včetně budoucího rozvoje pracoviště, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce1), čestné prohlášení o bezúhonnosti podle §17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb.1). 1) Uchazeč, který není státním občanem České republiky, přiloží čestné prohlášení prokazující splnění podmínek podle § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb. Splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., doloží vybraný uchazeč k rukám předsedy AV ČR nejpozději ke dni jmenování do funkce ředitele/ředitelky pracoviště. Přihlášky musejí být doručeny do Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., Zámek 1, 252 43 Průhonice nejpozději do dne 3. února 2017 do 12:00 hodin.
Obálku označte nápisem Výběrové řízení - ředitel.

Region: Česká republika

Obor: Management

Typ nabídky: Zaměstnání

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail