Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Město Teplice nad Metují

Specialisté v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11508290782 | aktuálnost: 1. 10. 2016

Druh práce: výkon státní správy na úseku stavebního úřadu, silničního úřadu a povolování kácení dřevin rostoucích mimo les. Pracovní poměr na dobu neurčitou. Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, v platném znění. Další předpoklady pro vznik pracovního poměru: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou. Platové zařazení: 8. platová třída dle zák.č. 262/2006 Sb., platném znění, nař.vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění a nař.vl. č. 222/2010 Sb., v platném znění.

Požadavky pro vznik pracovního poměru:
- základní znalost právních předpisů upravujících oblast druhu práce
- znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
- komunikativnost, flexibilita, ochota vzdělávat se
- samostatnost v rozhodování, psychická odolnost
- uživatelská znalost PC - WORD, EXCEL
- řidičské oprávnění skupiny B
- praxe ve stavebnictví výhodou
- osvědčení o složení zkoušky ZOZ dle z.č. 312/2002 Sb. v platném
znění výhodou

Přihláška musí obsahovat tyto údaje o uchazeči:
- jméno, příjmení a titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu na území ČR
- datum a podpis

Doklady připojené k přihlášce uchazeč:
- strukturovaný profesní životopis
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání

Místo, adresa, způsob a lhůta pro podání přihlášky:
Městský úřad Teplice nad Metují
Rooseveltova 15
549 57 Teplice nad Metují
Ing. Blanka Fichtnerová - tajemnice MěÚ

Způsob podání přihlášky: na výše uvedenou adresu osobně nebo poštou. Lhůta pro podání přihlášky: do 10. října 2016 do 17.00 hodin. Nástup od 1. listopadu 2016 nebo po dohodě.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Mzda: 13 570 Kč / měsíc

Region: Královéhradecký kraj

Obor: Státní, veřejná správa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail