Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

MĚSTO Jáchymov

Úředníci jinde neuvedení

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11166290704 | aktuálnost: 27. 7. 2016

Kontakt: POUZE zaslat písemné přihlášky, poštou, doručit osobně.
Úředník stavebního úřadu - odboru stavební úřad Městského úřadu v Jáchymově
Místo výkonu práce: Jáchymov, nám. Rebubliky 1
Platová třída odpovídající druhu práce: 9
Předpokládaný datum nástupu: 1. 9. 2016, případně dle dohody
Kvalifikační předpoklady a požadavky:
1) Splnění předpokladů pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.
2) Další požadavky:
- úplné odborné středoškolské vzdělání - obor pozemní stavby
- orientace v katastrálních mapách
- základní orientace v právních normách pro uvedený druh práce
- uživatelská znalost práce s PC
- flexibilita, komunikativnost, ŘP
- praxe v oboru minimálně dva roky
- výhodou též získaná odborná způsobilost dle vyhl. č. 512/2002 Sb. k výkonu správních činností při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

Náležitosti písemné přihlásky:
- jméno a příjmení, titul zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
- profesní životopis s údaji o dasavadních zaměstnáních a odborných znalostech
- výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
- ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta, místo a způsob podání přihlášky:
Přihlášky mohou zájemci podat nejpozději do 19. 8. 2016 do 12. hodin poštou, elektronicky, nebo také osobně na podatelnu MěÚ Jáchymov. (v zalepené a označené obálce - " VŘ úředník SÚ ").
Přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny, při poštovním doručení je rozhodující datum podání na poště.

Adresa pro doručení přihlášek: Městský úřad Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov. Při elektronickém podání: vikova@mestojachymov.cz ( v přihlášce uveďte kontakt - tel. číslo, e-mail).

Nebudou-li předloženy výše uvedené doklady ve stanoveném termínu, může tajemnice MěÚ vyzvat zájemce, aby je v přiměřené lhůtě doplnil.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo veřejnou výzvu zrušit, jakož i nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Mzda: 15 170 - 22 810 Kč / měsíc

Region: Karlovarský kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail