Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Město Vítkov

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11103490770 | aktuálnost: 16. 7. 2016

Výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší ve stanoveném správním obvodu Městského úřadu Vítkov - např. vydávání stanovisek, vyjádření, rozhodování o poplatcích za střední zdroje, vedení evidenci oznámení pro střední zdroje, ukládání pokut, provádění kontrol. Výkon státní správy na úseku odpadového hospodářství - kontrola využívání systému nakládání s komunálními odpady, ukládání pokut, udělování souhlasů k nakládání s nebezpečnými odpady a k upuštění od třídění nebo oddělenému shromažďování odpadu, podávání návrhů ministerstvu na zařazení odpadu dle katalogu; vedení a zpracování evidence odpadů, řešení přestupků.
Zařazení: úředník - požadavek na prokázání Zvláštní odborné způsobilosti v ochraně ovzduší a v hospodaření s odpady a nakládání s obaly dle zákona č. 312 /2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Místo výkonu práce: Město Vítkov, nástup 1.9.2016.
Požadované vzdělání: Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou - technický nebo chemický směr výhodou.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Jiné požadavky: samostatnost, spolehlivost, pečlivost, komunikativnost, zodpovědnost, uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), řidičský průkaz skupiny B (řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách), výhodou - praxe ve státní správě a samosprávě, výhodou znalost zákonů č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení: jméno, příjmení a titul uchazeče,
datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
k přihlášce uchazeč připojí:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- v případě možnosti telefonní kontakt a e-mail
Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.
Platové zařazení: 9. platová třída, stupeň dle délky praxe v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, možnost přiznání osobního příplatku dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.

Písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov do 18.7.2016 v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Bližší informace: Ing. Hana Marková, vedoucí odboru životního prostředí tel.č. : 556 312 266,
Ing. Miroslava Kunzová, vedoucí odboru výstavby a ÚP, tel.č.: 556 312 260

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Mzda: 15 170 - 22 810 Kč / měsíc

Region: Moravskoslezský kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail