Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Základní škola Bruntál, Školní 2

Mzdoví účetní

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11791010765 | aktuálnost: 3. 12. 2016

místo výkonu práce : Bruntál, Školní 2
o komplexní vedení podvojného účetnictví - všech organizačních složek, koordinace účtování o stavu,
pohybu a rozdílech majetku, závazků a pohledávek, o nákladech a výnosech, příjmech a výdajích,
sestavování HV, účetní závěrky, vedení účetní knihy…
o znalost a orientace v oblasti personální agendy
o zpracování veškerých účetních a statistických výkazů
o zajišťování styku s bankami, FÚ, OSSZ, ÚP…
o zpracování mezd včetně mzdové závěrky a ročního zúčtování, samostatné vedení mzdové agendy
o kontrola docházky a zákonných požadavků
o importy a exporty ze mzdového systému
o příprava dokumentů pro zaměstnance
o komunikace se státními institucemi
o zajišťování bezhotovostního platebního styku
o zařazování, odpisování majetku a sestavování odpisového plánu
o provádění rozborů hospodaření a stanovení případných opatření
o korespondence s úřady, odběrateli a dodavateli
o tvorba a zpracování provozního rozpočtu a rozpočtu kraje pro jednotlivé součásti i za celek, kontrola
a koordinace čerpání rozpočtů jednotlivých středisek, stanovení objemu prostředků na platy a
ostatní přímě náklady na vzdělávání za celou organizaci i jednotlivé složky, návrhy, příp. opatření
o orientace v pravidlech financování projektů EU
o výhodou je znalost účetních programů (např. VEMA, Gordic apod….)
o znalost podvojného a mzdového účetnictví a daňové problematiky - nejlépe příspěvkových
organizací
o znalost zákonných norem týkající se příspěvkových organizací (zákon o účetnictví včetně
prováděcích předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ZP)
o znalost základních směrnic a schopnost jejich úpravy a tvorby
o znalost pracovně-právních a mzdových předpisů
o výborná znalost práce na PC (MS Word, Excel, Outlook)
o způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost
o časová flexibilita, vstřícnost, spolehlivost
o dobré komunikační a organizační dovednosti
o loajalita a spolehlivost
o zdravotní způsobilost
závodní stravování, příspěvek na kulturu a sport
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, adresu pro doručování, elektronickou adresu, datum a podpis.
K přihlášce připojte:
" strukturovaný profesní životopis,
" originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
" originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
" souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami; bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo!
Písemné přihlášky se všemi požadovanými doklady zašlete na adresu Základní škola Bruntál, Školní 2, 792 01, Bruntál nebo osobně, nejpozději do 22.prosince 2016 (do 12hod.); kontaktní pracovník-Ivana Petruňová, telefon: 737 835 558, 553 821 167

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSV

Mzda: 17 000 - 20 000 Kč / měsíc

Region: Moravskoslezský kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail