Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Město Neratovice

Pracovníci veřejné správy vydávající různá povolení

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11544670729 | aktuálnost: 8. 10. 2016

Náplň práce: zabezpečuje projednávání přestupků a správních deliktů v rozsahu věcné a místní příslušnoti odboru správních činností a dopravy podle zákona 200/1990 Sb., opřestupcích a podle zákona . 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů postoupené Policií ČR nebo Obecní policií. Dále zpracovává a projednává přestupky a právní delikty podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změnách některých zákonů a poldle zákona č. 56/2001 Sb., o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v oblasti silničního hospodářství podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích nebo zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Vede řízení o námitkách dle zákona č. 361/2000 Sb. Vyměřuje pokuty za přestupky a sankce za správní delikty v dopravě. Při své činnosti postupuje dle zákona č. 200/2004 Sb., Správní řád a dalších souvisejích zákonů.
Požadujeme: Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, kvalifikační předpoklady dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců veveřejncýh službách a správě, v platném znění
Místo výkonu práce: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
Termín podání přihlášeky do 14.10.2016 na adresu Městský úřad Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, k rukám pí Dany Šimralové
NUTNÉ DODRŽET POSTUP PŘIHLÁŠENÍ VYPSANÝ NA VYHLÁŠENÉM OZNÁMENÍ na adrese www.neratovice.cz, VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ!

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Mzda: 15 170 - 22 810 Kč / měsíc

Region: Středočeský kraj

Obor: Státní, veřejná správa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail