Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Město Lázně Bělohrad

Řídící pracovníci v oblasti účetnictví a kontrolingu

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11366060749 | aktuálnost: 3. 9. 2016

VEDOUCÍ ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ - pracoviště město Lázně Bělohrad a obce v jeho územním obvodu.

Bližší informace o pracovním místě podá Mgr. Jitka Košťálová, tel. 493 792 091 (493 792 276).

Přihlášky v písemné podobě se všemi požadovanými doklady musí být doručeny NEJPOZDĚJI DO 30.září 2016 do 11:00 hod - prostřednictvím pošty nebo osobním podáním na adresu Městský úřad Lázně Bělohrad, nám. K.V.Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad, k rukám tajemnice. Obálku označte slovy "NEOTVÍRAT- VŘ - vedoucí odboru vnitřních věcí".
Přihlášky musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 6 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb. včetně přesného označení výběrové řízení.
K přihlášce se připojí strukturovaný profesní životopis uchazeče s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech se zaměřením na činnost veřejné správy a účetnictví územně samosprávních celků, výpis z evidence Rejstříku trestů - originál - ne starší tří měsíců, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného vzdělání, lustrační osvědčení a čestné prohlášení ve smyslu §4, odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (u osob narozených před 1.12.1971), dále podepsané prohlášení uchazeč ve znění: "Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracovnání a uchování."Součástí přihlášky je i elektronický a telefonní kontakt na uchazeče, datum a podpis.

Zákonné předpoklady pro výkon práce:
- dosažení 18 let věku, způsobilost kprávním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka
- fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt; předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další přepoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské FederativníRepubliky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů

Požadované kvalifikační předpoklady:
- ukončené VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu v oblasti veřejné správy nebo ekonomického směru

Další požadované předpoklady:
- praxe ve veřejné správě nebo v řídících funkcích min. 3 roky
- znalost zákonů v oboru a ve veřejné správě, zejména zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kotrole ve veřejné správě, zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, zákona č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole, zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, vše ve znění pozdějších předpisů
- znalost informačních systémů veřejné správy
- organizační a rozhodovací schopnosti
- komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi
- umění kultivovaného písemného vyjadřování a dobrá schopnost formulování rozličných témat
- schopnost rychlé orientace v nové problematice
- samostatnost, odolnost vůči stresu, časová flexibilita a vysoké pracovní nasazení, důslednost, spolehlivost, seriózní vystupování
- dobrá znalost práce na PC
- ŘP skup. B - aktivní řidič
- morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě

Výhoda:
- praxe ve veřejné sprá

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Bakalářské

Mzda: 20 195 - 27 225 Kč / měsíc

Region: Královéhradecký kraj

Obor: Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail