Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Město Kroměříž

Ostatní úředníci jinde neuvedení

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11428530786 | aktuálnost: 15. 9. 2016

pracoviště Městského úřadu Kroměříž
- Vykonávaná agenda: řešení přestupkové agendy na úseku veřejného pořádku, občanského soužití, ve věcech majetkových a v případě potřeby přestupky, k jejichž projednávání není příslušný jiný odbor, v souladu s ustanovením zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích
- Platová třída: 10 (dle nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů), doba neurčitá, nástup dle dohody)
- Pracovní poměr na dobu neurčitou, předpokládaný nástup dle dohody

- Požadavky pro vznik pracovního poměru - ukončené VŠ vzdělání právního zaměření, zakončené minimálně bakalářskou zkouškou, praxe ve veřejné správě a ZOZ v přestupkové agendě výhodou, znalost právních předpisů, týkajících se dané oblasti, tj. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších platných předpisů, dobrá znalost práce na PC, ochota k dalšímu sebevzdělávání, komunikativní schopnosti, řidičský průkaz skupiny B

- Předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
- Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis
- Doklady, které je nutné doložit k přihlášce (§ 6 odst. 4 zákona o úřednících):
strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami doručte v originále nebo úředně ověřené kopii nejpozději do 30. září 2016 včetně do 12:00 hodin na adresu:
Městský úřad, oddělení personální, mzdové a vzdělávání, pí. Janková - tel. 573 321 131, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž.
- Později doručené přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Bakalářské

Mzda: 16 440 - 24 750 Kč / měsíc

Region: Zlínský kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail