Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Město SMIŘICE

Ostatní odborní pracovníci v oblasti účetnictví a ekonomiky

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11232300756 | aktuálnost: 10. 8. 2016

ÚČETNÍ ekonomického odboru
- PP na dobu neurčitou, nástup od 1. 10. 2016, platové zařazení: 8. platová třída (příloha č. 4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)
- Charakteristika pozice: pokladna, správa poplatků, fakturace a likvidace faktur, evidence majetku města, pohledávky, evidence hrobů, výherní hrací přístroje aj.
- Požadavky: min. střední vzdělání s maturitní zkouškou; znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, č. 280/2009 Sb., daňový řád, č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách; znalost práce s PC
- Výhodou: zkouška odborné způsobilosti při správě daní a poplatků, případně zkouška odborné způsobilosti v jiné správní činnosti; zkušenosti v oblasti správy majetku, fakturace, vedení pokladny apod.; praxe ve veřejné správě; ŘP sk. B

- Písemná přihláška musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 312/2002 Sb.:
jméno, příjmení a titul; datum a místo narození; státní příslušnost a místo trvalého pobytu; číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu; datum a podpis
- K přihlášce připojte: životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; souhlas s nakládáním s osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; telefonický či e-mailový kontakt
- Informace: Ing. Bronislav Luňáček, 495 809 025; Mgr. Věra Hottmarová, 495 809 012

- Písemné přihlášky zasílejte na adresu Městský úřad Smiřice, Palackého 106,
503 03 Smiřice. Obálku označte slovy "Neotevírat - výběrové řízení". Přihlášky NELZE zasílat elektronickou poštou.
- Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není
přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo. Po ukončení výběrového řízení Vám budou materiály vráceny. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
- Přihlášky je možné podávat do 31. 8. 2016.

- Úplné znění podmínek výběrového řízení je zveřejněno na www.mestosmirice.cz

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Mzda: 16 000 - 23 000 Kč / měsíc

Region: Královéhradecký kraj

Obor: Ekonomika

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail