Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Tištěná inzerce (MF DNES)

Ředitel/Ředitelka kina METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace

Převzato z deníku MF DNES - referenční číslo: 01093A62 | aktuálnost: 9. 10. 2016

Ředitel/Ředitelka kina METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání
 • znalost řízení příspěvkové organizace, manažerské schopnosti výhodou
 • znalost legislativy z oblasti kultury výhodou
 • kulturní přehled a orientace v oblasti filmového umění výhodou
 • základní orientace v ekonomické oblasti v návaznosti na zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů výhodou
 • zkušenosti s prací v oblasti kultury výhodou
 • občanská a morální bezúhonnost
 • znalost práce na PC (MS Office, Word, Excel)
 • znalost anglického jazyka vítána
 • samostatnost, výborné komunikační a organizační dovednosti
 • řidičský průkaz skupiny B


Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče


K přihlášce uchazeč doloží:
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně absolvování kurzů a seminářů, seznam publikovaných prací apod.
 • strukturovaný životopis, ve kterém budou obsaženy údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění


Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.Termín podání přihlášek: do 14. 10. 2016 včetně

Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných náležitostí zasílejte doporučeně na adresu:
Statutární město Prostějov, Odbor kancelář tajemníka, nám. TGM 130/14, 796 01 Prostějov

Obálku označte „Výběrové řízení Kino Metro 70 Prostějov – NEOTVÍRAT“

Podrobné informace poskytne Mgr. Petr Ivánek, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Prostějova, tel.: 582 329 330.
Uchazeči budou k výběrovému řízení pozváni písemně.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové zřízení kdykoliv v jeho průběhu.

Nabízíme:

Platové zařazení: 11. platová třída, dle příslušných platových předpisů

Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou

Místo výkonu práce: Prostějov

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail