Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

Nalezené pracovní nabídky (37)

Vrchní referent/rada Sekretariátu ředitele sekce, IT pracovník, Finanční správa

Základní informace: - zajišťování správy, funkčnosti lokálního síťového prostředí - monitorování a diagnostika sítí - definování a přidělování adres uživatelům a propojování další sítě - techni...

Vrchní referent/rada v Oddělení kontrolním I, Sekce ÚP v Rychnově nad Kněžnou, Finanční správa

Základní informace: - provádění postupů při správě daní podle daňového řádu, a to místního šetření, daňové kontroly, postupu k odstranění pochybností apod., - provádění vyhledávací činnosti podle...

Rada/odborný rada v Oddělení vyměřovacím III, Sekce ÚP v Rychnově nad Kněžnou, Finanční správa

Základní informace: - komplexní vyměřování daní včetně dodatečného vyměření daní, - provádění řízení, postupů a úkonů podle daňového řádu, - posuzování žádostí, zpracování stanovisek.

Rada, odborný rada Oddělení nepřímých daní III, Finanční správa

Základní informace: - koordinace a metodické usměrňování v oblasti správy daně z přidané hodnoty s využitím znalosti daňového řádu

Rada/odborný rada Oddělení nepřímých daní III, Finanční správa

Základní informace: - koordinace a metodické usměrňování v oblasti správy daně z přidané hodnoty s využitím znalosti daňového řádu

Odborný referent/vrchní referent Oddělení majetkových daní II, Finanční správa

Základní informace: - vyměřování a kontrola majetkových daní.

Odborný referen / vrchní referent Oddělení daňového procesu VI Odbor daňového procesu

- registrace daňových subjektů do programu - zpracování příchozí i odchozí pošty, jak v analogové formě, tak v digitální (včetně odnosu na poštu) - skenování dokumentů - zpracování mailové komun...

Rada / Odborný rada Oddělení nepřímých daní II Odbor nepřímých daní i Sekce nepřímých daní

- Vedení řízení a vydávání rozhodnutí o opravných a dozorčích prostředcích na DPH v celostátní působnosti - Vedení řízení o žádostech a jiných podáních daňových subjektů na DPH - Připomínkování n...

Vrchní referent/rada Oddělení kontrolního III, Finanční správa

Základní informace: - provádění postupů při správě daní podle daňového řádu, a to místního šetření, daňové kontroly, postupu k odstranění pochybností apod., - provádění vyhledávací činnosti ...

Odborný rada, vedoucí Oddělení kontrolního I, Finanční správa

Základní informace: - koordinace daňové politiky na úseku daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění anebo správních činností souvisejících s jejich správou v rozsahu svěřené působnosti...

vrchní referent/rada Oddělení kontrolníVI

Základní informace: - kontrola více druhů daní se zaměřením na DPH - daňová evidence - účetnictví

Odborný referent/vrchní referent Oddělení vyměřovacího II, Finanční správa

Základní informace: - správa daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty a daně silniční - provádění řízení, postupů a úkonů dle daňového řádu - správa osobních daňových účtů

Odborný referent/vrchní referent Oddělení majetkových daní II, Finanční správa

Základní informace: - vyměřování a kontrola majetkových daní

vrchní referent/rada v Oddělení majetkových daní, Finanční správa

Služba zahrnuje zejména: - Správu daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí u přidělených daňových subjektů dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. -...

Vrchní referent/rada Oddělení vyměřovacího II, Finanční správa

Základní informace: - správu daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty a daně silniční - provádění řízení, postupů a úkonů dle daňového řádu - správu osobních daňových účtů

Odborný referent Sekretariátu ředitele sekce, Finanční správa

Základní informace: -vyřizování došlé pošty a datových zpráv -kontrola docházky pracovníků -služební pochůzky -a jiné

Vrchní referent/rada Oddělení vyměřovacího II, Finanční správa

Základní informace: - správu daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty a daně silniční - provádění řízení, postupů a úkonů dle daňového řádu - správu osobních daňových účtů

200890 - odborný referent Odboru vyměřovacího II , Finanční správa

Základní informace: Služba zahrnuje zejména správu daně z příjmu právnických osob, daně z přidané hodnoty a silniční daně, - provádění řízení, postupů a úkonů podle daňového řádu - správu osob...

odborný referent/vrchní referent Oddělení kontrolního IV, Finanční správa

Základní informace: Služba zahrnuje zejména kontrolu více druhů daní se zaměřením na DPH

Rada/odborný rada Oddělení kontrolního I, Finanční správa

Základní informace:- kontrola více druhů daní se zaměřením na DPH; - daňová evidence; - účetnictví.

Uložit hledání zavřít
JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce dle vašeho hledání. Zvolte název hledání.