Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

Nalezené pracovní nabídky (18)

odborný rada v oddělení daňového procesu, v odboru metodiky a výkonu daní

- Metodické řízení a usměrňování výkonu daňového řízení na řídící úrovni finančního úřadu v celém rozsahu daňového řádu. - Řešení komplikovaných institutů daňového řádu (stížnost, podjatost úřední...

Vrchní referent/rada v Oddělení vyměřovacím II, Finanční správa

Základní informace: - správa daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty a daně silniční - provádění řízení, postupů a úkonů dle daňového řádu - správa osobních daňových účtů

Odborný rada (právník) Sekce Územní pracoviště v Břeclavi Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

Služba zahrnuje zejména: Koordinace daňové politiky na úseku daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění anebo správních činností souvisejících s jejich správou v rozsahu svěřené působn...

Odborný referent/vrchní referent Oddělení kontroly zvláštních činností IV, Finanční správa

Základní informace:- výkon správy daní v rozsahu své působnosti; - kontrola použití prostředků státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a prostředků poskytnutých z nich, včet...

Referent/ka Oddělení správy daňových pohledávek, Finanční správa

Provádění daňových exekucí dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, včetně dražeb. Provádění místních šetření za účelem zjištění majetku daňových dlužníků. Provádění v...

Rada/odborný rada Oddělení daňového procesu i Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

Koordinace a metodické usměrňování rozhodujících směrů výkonu správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění, zahrnující stanovení jednotlivých pravidel pro uplatňování pravomoci spr...

Odborný referent/vrchní referent v Oddělení vymáhacím II, Finanční správa

Základní informace: - provádění všech potřebných úkonů k výkonu všech zákonných forem daňové exekuce - zajištění pohledávek a jejich příslušenství uplatněním zástavního práva - zpracování a vyři...

Investiční referent/ka v Sekci ekonomiky - OHS v Č. Budějovicích, Finanční správa

Základní informace: zabezpečuje činnosti zejména stavebně-administrativního charakteru - jedná se zpracovateli projektů, s orgány státní a veřejné správy při zajištění přípravy a realizace staveb...

Odborný referent/vrchní referent Oddělení kontrolního IV, Finanční správa

Základní informace: - kontrola více druhů daní se zaměřením na DPH

Odborný referent/vrchní referent Oddělení kontrolního VI

Základní informace: - provádění daňových kontrol a postupů k odstranění pochybností zejména u daně z přidané hodnoty - provádění řízení, postupů a úkonů v souvislosti s ověřováním kontrolních hlá...

Odborný referent/vrchní referent Oddělení kontrolního III, Finanční správa

Základní informace: - kontrola více druhů daní se zaměřením na DPH

Rada/ Odborný rada Oddělení daňového procesu IX Odbor daňového procesu

- vedení odvolacího řízení a vyřizování dalších institutů v režimu daňového řádu a správního řádu - úkony v řízení ve správním soudnictví (účast na soudních jednáních, zpracovávání vyjádření k ž...

vrchní referent/rada v Oddělení kontrolním

Základní informace: - komplexní výkon agendy při správě daní ve složitých případech správy daní.

Odborný referent/vrchní referent Oddělení kontroly zvláštních činností V, Finanční správa

Základní informace:výkon správy daní v rozsahu své působnosti; - kontrolu použití prostředků státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a prostředků poskytnutých z nich, včetně...

Odborný referent/vrchní referent v Oddělení vyměřovacím II, Finanční správa

Základní informace: - kontrola údajů uvedených v daňových přiznáních daňových subjektů a jejich zadávání do počítačových systémů správce daně, daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob,...

vrchní referent v Oddělení registračním, Finanční správa

Služba zahrnuje zejména: - Vedení registračního spisu daňových subjektů v elektronické i analogové podobě a evidenci písemností. - Zajištění výkonu daňového řízení v souladu s příslušnými usta...

Odborný referent/vrchní referent Oddělení vyměřovacího III, Odboru vyměřovacího II, Finanční správa

Základní informace: -správu více druhů daní se zaměřením na daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů ze závislé činnosti; - správu osobních daňových účtů; - provádění řízení, postupů a úkonů d...

Vrchní referent/rada Oddělení kontrolního III, Finanční správa

Základní informace: - provádění postupů při správě daní podle daňového řádu, a to místního šetření, daňové kontroly, postupu k odstranění pochybností apod.; - provádění vyhledávací činnosti...

Uložit hledání zavřít
JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce dle vašeho hledání. Zvolte název hledání.